Services

Services

De afgelopen jaren is veel kennis en ervaring opgedaan in het cloud domein en dan specifiek op het gebied van microservice container technologie en veel aanverwante projecten. Onderstaande projecten zitten in de kennis portfolio.

  • Kubernetes
  • Prometheus
  • Docker
  • Gitlab (CI/CD)
  • Terraform
  • Hasicorp Vault
  • Grafana

Hulp en of advies nodig op een of meerdere bovengenoemde projecten, neem dan gerust contact op.

DevOps (een samentrekking van "development" en "operations") is een gebruik en een praktijk binnen software engineering die tot doel heeft softwareontwikkeling (Dev) en softwareoperaties (Ops) samen te brengen.